Zobacz ofertę dilerską
menu-hamburger

Projekty

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020, działanie 1.2  Internacjonalizacja MŚP.

Realizacja projektu obejmuje wdrożeniu modelu biznesowego internacjonalizacji działalności, przedstawiającego kompleksową analizę możliwości rozszerzenia działalności eksportowej o nowe rynki zbytu. 
Celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek holenderski i szwedzki.

Wartość projektu:  597 627,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  374 743,00 PLN

14/11/2022

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę owijarki w ramach projektu

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę owijarki w ramach projektu

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę owijarki w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:

08/12/2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.2

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na:

 • tłumaczenie materiałów na stronę internetową oraz materiałów promocyjnych drukowanych,
 • wykonanie usług poligraficznych,

w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:

 • Informacje o wynikach postępowania ofertowego.

 

 


 

01/02/2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.2

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności polegających na:

 • Badaniach marketingowych w zakresie przygotowania produktów do wdrożenia na rynek Szwecji i Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Szwecji;
 • Usługach doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej – Holandia i Szwecja;
 • Usługach prawnych – przygotowanie regulaminów, wzorów umów i innych dokumentów na rynek holenderski i szwedzk

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:

 

 


 

30/01/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.2 DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW NA STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DRUKOWANYCH I WYKONANIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.2 DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW NA STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DRUKOWANYCH I WYKONANIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na:

 • tłumaczenie materiałów na stronę internetową oraz materiałów promocyjnych drukowanych,
 • wykonanie usług poligraficznych

w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:

 


 

24/01/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności polegających na:

 • Badaniach marketingowych w zakresie przygotowania produktów do wdrożenia na rynek Szwecji i Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Szwecji;
 • Usługach doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej - Holandia i Szwecja;
 • Usługach prawnych - przygotowanie regulaminów, wzorów umów i innych dokumentów na rynek holenderski i szwedzki

w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:

 

 


17/01/2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.2

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na kompleksową organizację wyjazdów na imprezy targowe tj.:

 • Targi budowlane BouwBeurs w Utrechcie (6-10 lutego 2023 r.),
 • Targi Byyg Goeteborg (26-27 kwietnia 2023 r.), w ramach projektu

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.\

Załączniki:

 


13/01/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2 DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA IMPREZY TARGOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2 DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA IMPREZY TARGOWE

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację wyjazdów na imprezy targowe tj.:

 • Targi budowlane BouwBeurs w Utrechcie (6-10 lutego 2023 r.),
 • Targi Byyg Goeteborg (26-27 kwietnia 2023 r.), w ramach projektu

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:

 

 


 

12/01/2023

PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI

PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI

Informujemy, iż PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU - PATRYK PANKOWSKI”

W wyniku realizacji projektu PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI wdroży rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o nowe produkty tj. wielofunkcyjny system przeszkleń do zabudowy jednorodzinnej i system zabudowy wewnątrz obiektowej w dwóch wariantach: zamknięteji otwartej;
 • wdrożenie innowacji marketingowej;
 • wdrożenie innowacji procesowej;
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej;

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wzmocnienie marki poprzez wdrożenie działań związanych z innowacją marketingową.
 • Rozwój firmy i wzmocnienie pozycji rynkowej.
 • Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.
   

Wartość projektu: 2 909 429,70,00 PLN

Wartość dofinasowania: 1 651 663,00 PLN

 

 


27/09/2022

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ

Informujemy, iż firma PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Producent Okien PCV I ALU Patryk Pankowski w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego I opracowania strategii wzorniczej”

W wyniku realizacji projektu firma PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zrealizowała następujący cel główny projektu: "Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego OKNA PANKOWSKI".

Wartość projektu: 86 100.00 PLN

Wartość dofinansowania: 59 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%

 

 


 

31/12/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 

 


16/07/2019

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG W ZAKRESIE STOLARKI OTWOROWEJ

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG W ZAKRESIE STOLARKI OTWOROWEJ

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł operacji: “Rozwój firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych
produktów i usług w zakresie stolarki otworowej”.

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00161-6935-UM0910243/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Podziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”, w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej".

Dofinansowanie projektu z UE:  251 238, 00 PLN

Celem projektu jest rozwój firmy Producent okien z PCV i ALU – Patryk Pankowski poprzez wprowadzenie do oferty 2 nowych produktów i usług w wyniku zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń.

30/06/2018

Uzyskaj więcej informacji. Skontaktuj się z nami

Przejdz do formularza

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.

Info