Zapytania ofertowe

TREŚĆ:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej dla firmy PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego


TYTUŁ:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

TREŚĆ:

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki: