Projekty

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na:

 • tłumaczenie materiałów na stronę internetową oraz materiałów promocyjnych drukowanych,
 • wykonanie usług poligraficznych,

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności polegających na:

 • Badaniach marketingowych w zakresie przygotowania produktów do wdrożenia na rynek Szwecji i Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Szwecji;
 • Usługach doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej – Holandia i Szwecja;
 • Usługach prawnych – przygotowanie regulaminów, wzorów umów i innych dokumentów na rynek holenderski i szwedzki

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności polegających na:

 • Badaniach marketingowych w zakresie przygotowania produktów do wdrożenia na rynek Szwecji i Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Holandii;
 • Usługach doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/ partnerów/ przedstawicieli handlowych w Szwecji;
 • Usługach doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej – Holandia i Szwecja;
 • Usługach prawnych – przygotowanie regulaminów, wzorów umów i innych dokumentów na rynek holenderski i szwedzki

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na kompleksową organizację wyjazdów na imprezy targowe tj.:

 • Targi budowlane BouwBeurs w Utrechcie (6-10 lutego 2023 r.),
 • Targi Byyg Goeteborg (26-27 kwietnia 2023 r.), w ramach projektu

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2 DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA IMPREZY TARGOWE

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację wyjazdów na imprezy targowe tj.:

 • Targi budowlane BouwBeurs w Utrechcie (6-10 lutego 2023 r.),
 • Targi Byyg Goeteborg (26-27 kwietnia 2023 r.), w ramach projektu

pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy OKNA PANKOWSKI na rynku holenderskim i szwedzkim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0069/22.

Załączniki:


27.09.2022

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ

Informujemy, iż PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI

W wyniku realizacji projektu PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI wdroży rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o nowe produkty tj. wielofunkcyjny system przeszkleń do zabudowy jednorodzinnej i system zabudowy wewnątrz obiektowej w dwóch wariantach: zamkniętej
  i otwartej;
 • wdrożenie innowacji marketingowej;
 • wdrożenie innowacji procesowej;
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej;

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wdrożenie do oferty nowej linii produktów.
 • Wzmocnienie marki poprzez wdrożenie działań związanych z innowacją marketingową.
 • Rozwój firmy i wzmocnienie pozycji rynkowej.
 • Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 2 909 429,70,00 PLN

Wartość dofinasowania: 1 651 663,00 PLN


31.12.2020

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ

Informujemy, iż firma PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu firma PRODUCENT OKIEN PCV I ALU PATRYK PANKOWSKI zrealizowała następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego OKNA PANKOWSKI”.

Wartość projektu: 86 100.00 PLN

Wartość dofinasowania: 59 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%


30.06.2018

Rozwój firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług w zakresie stolarki otworowej

PRODUCENT OKIEN PCV I ALU – PATRYK PANKOWSKI
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł operacji: “Rozwój firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych
produktów i usług w zakresie stolarki otworowej”.

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00161-6935-UM0910243/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Podziałania “Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.”, w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwijanie działalności
gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE:  251 238, 00 PLN

Celem projektu jest rozwój firmy Producent okien z PCV i ALU – Patryk
Pankowski poprzez wprowadzenie do oferty 2 nowych produktów i usług w wyniku
zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń.